บริการ Facebook Ads

Facebook Ads คืออะไร

Facebook Ads ถ้าจะอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายที่สุด ก็คือเจ้าตัวโฆษณาที่เป็นป้ายรูปภาพ (Banner) ที่แสดงให้ผู้ใช้งาน Facebook ซึ่งเป็นผู้ใช้งาน Facebook ที่ตรงกับเงื่อนไขที่ผู้ตั้ง Ads ตั้งไว้ โดยเจ้าตัว Ads จะแสดงให้เห็นอยู่ตรง News Feed หรือทางด้านขวามือของหน้าจอ Facebook

facebookads

รายละเอียดของการให้บริการ

  • การทำ Facebook Ads ในแต่ละครั้งเราจะทำตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
  • Facebook Ads จะแสดงได้ในทุก Platform ทั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์ ,iPad ,Tablets และ Smart phone ทุกระบบ
  • ทุกขั้นตอนการลง Ads เราจะยึดตามกฎและเงื่อนไขของ Facebook อย่างเคร่งครัด
  • ลูกค้าสามารถกำหนดงบประมาณในการโฆษณาในแต่ละวันได้
  • ลูกค้าสามารถเลือกประเภทการโฆษณาได้ โดยมี 2 ประเภทคือ CPC (จ่ายค่าโฆษณาเมื่อมีคนคลิ๊ก) และ CPM (จ่ายค่าโฆษณาเมื่อมีผู้ชมโฆษณาของคุณ)

Facebook Ads Package

ค่าโฆษณา (ของลูกค้า) จำนวน (วัน)
30 วัน 90 วัน 180 วัน 360 วัน
ไม่เกิน 3,000 บาท 1,000 บาท 2,800 บาท 5,400 บาท 10,000 บาท
3,001 – 10,000 บาท 3,000 บาท 6,500 บาท 12,000 บาท 20,000 บาท
10,001 – 30,000 บาท 4,500 บาท 7,500 บาท 14,000 บาท 24,000 บาท
30,001 บาทขึ้นไป 5,500 บาท 8,500 บาท 16,000 บาท 30,000 บาท
*ราคาค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat) 7 %
** เราจะทำการรายงานผลของการโฆษณาทุกๆ 1 เดือนหลังจาก Facebook Ads

เงื่อนไขการให้บริการ

ค่าโฆษณา (Budget) ต่อวันขึ้นอยู่กับทางลูกค้าเป็นผู้กำหนด แนะนำอย่างน้อยเป็นวันละ 100 บาท จึงจะมีประสิทธิภาพในการโฆษณา

ประโยชน์ของการทำโฆษณาบน Facebook Ads

icongood เพิ่มยอดขาย
icongood ทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก
icongood กำหนดกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง โดยเลือกผู้ชมโฆษณาของคุณจาก เพศ อายุ การศึกษา ความสนใจ จังหวัด
icongood สามารถเชื่อมต่อกับคนที่อาจจะเป็นลูกค้าของคุณกว่า 500 ล้านคน